Tiếng hàn sơ cấp Eki – Giải bài tập 11.1

Tiếng Hàn sơ cấp Eki- Giải bài tập 11.1: Cách chia V/A ra thể lịch sự khách sáo ở thì hiện tại