Tiếng Hàn sơ cấp Eki: Bài 24

Tiếng Hàn sơ cấp Eki: Bài 24- Cấu trúc Có/không có gì đó + Luyện nghe vài câu tiếng Hàn